Inschrijfformulier 2023-2024
Vanaf 1 januari 2023 is er de mogelijkheid tot inschrijven voor het nieuwe seizoen.
Senioren, trimhockeyers en foxy's (4 en 5 jarigen) kunnen zich gedurende het hele seizoen inschrijven
 
We streven ernaar iedereen zo snel mogelijk bericht te geven over plaatsing. 

Stichtsche wijst u op de volgende van toepassing zijnde documenten:

LET OP: JE INSCHRIJVING IS PAS VOLTOOID, ALS JE EEN BEVESTIGINGSMAIL HEBT ONTVANGEN.


Categorie
   
Foxy
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
Extra informatie
   
   
   
   
   
   
   
Hockey ervaring
   
   
   
   
Arbitrage
   
   
   
   
Studie/Beroep ouder*
  * niet verplicht om in te vullen. Wij zijn graag op de hoogte om eventueel een beroep op uw specifieke deskundigheid te kunnen doen

 
   
Vrijwilligerswerk
  SCHC draait mede dankzij vrijwilligers. Wij kunnen onze doelstellingen niet bereiken zonder de actieve betrokkenheid van vele leden en ouders. Bereidheid tot vrijwilligersinzet is daarom een noodzakelijke voorwaarde voor het lidmaatschap. U kunt hieronder aangeven waar wij u voor kunnen benaderen. Minimaal 2 keuzes invullen!

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Termijnbetalingen
  De contributieverplichtingen kunnen in 1 termijn of 3 termijnen worden voldaan. De termijnen zijn juli/september/november. Wordt u lid na 1 oktober, dan zal de contributie in 1 keer van uw rekening worden afgeschreven.

 
   
Ondertekening
  Door ondertekening gaat u akkoord met het machtigen aan Hockeyclub SCHC om de verschuldigde contributie af te schrijven van het door u opgegeven bank- of gironummer. Uw automatische incasso wordt stopgezet na het opzeggen van het lidmaatschap van Hockeyclub SCHC conform onze voorwaarden. Ondergetekende geeft aan kennis te hebben genomen van hetgeen vermeld staat op de pagina's lidmaatschap en contributie en is daarmee akkoord. Onder de 18 jaar kan alleen de ouder/verzorger het formulier invullen.

 
   
   
Reunist
   
   
Privacy Statement
  Door ondertekening gaat u akkoord met SCHC's privacy statement. Het document kunt u vinden boven aan het inschrijfformulier en onder Stichtsche/privacy statement. Hiermee geeft u tevens toestemming dat foto's en/of filmpjes geplaatst kunnen worden op de app en website en social media van SCHC.

 
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.Hoofdsponsor

 

Livestream


Wat fijn dat je hebt gekeken. Graag tot een volgende keer. 

Instagram

SCHC TV